Producten

Garantie

Heb je geen antwoord kunnen vinden op onze klanteninformatie pagina? Neem dan contact met ons op voor al je vragen. Wij zullen deze altijd z.s.m. beantwoorden.

Garantie

Multi Raamdecoratie garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld, en vrij zijn van welke gebreken ook.

Multi Raamdecoratie geeft een garantie van 2 jaar op gebreken die te wijten zijn aan ondeugdelijkheid van verwerkte materialen en/of fabricagefouten.

Uw factuur geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Multi Raamdecoratie de producten binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van Multi Raamdecoratie vervangen, of zorg dragen voor herstel.

Bij uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Multi Raamdecoratie akkoord gaat. Multi Raamdecoratie behoudt zich het recht voor de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden uiteraard de voorwaarden zoals deze waren op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Voor bestellingen van standaardproducten via een website geldt een bedenktijd van 14 dagen. Met betrekking tot bestelde producten via een website die op maat zijn gemaakt, geldt geen bedenktijd van 14 dagen waar binnen de overeenkomst kosteloos ontbonden kan worden.

Artikel 7:46d lid 4 sub a.1.BW spreekt van: “Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen”.

Voor de producten van Multi Raamdecoratie geldt dus geen herroepingsrecht.